THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khách Sạn Hải Dương – Purple Lotus Hotel
Địa chỉ: 232 Trường Chinh, P. Tân Bình, Thành phố Hải Dương
Hotline: 0902 056 389
Email: dos@lotushaiduonghotel.com
Website: https://lotushotel.vn/

LIÊN HỆ ĐẶT PHÒNG